Visie
Ledion Financieel Advies is in 2008 opgericht door Zekiye Kumru (1970). Het bedrijf is opgericht in de wetenschap dat er een sterke behoefte is aan persoonlijk, onafhankelijk, professioneel en effectief advies. Ledion Financieel Advies is gespecialiseerd in vermogensopbouw en vermogensbescherming.

Onafhankelijk en Objectief
Wij zijn een zelfstandige intermediair die vrij is in haar advisering. Wij hebben geen aandelen in of zeggenschap over een aanbieder van financiële producten, evenmin heeft een aanbieder aandelen in of zeggenschap over Ledion Financieel Advies. Wij kunnen adviseren over producten van verschillende aanbieders. Met geen van deze aanbieders is Ledion Financieel Advies een omzetverplichting aangegaan. Wij doen continu onderzoek naar het productaanbod en maken op basis van – onder anderen – elementen als rendement, flexibiliteit, kosten, service, innovatievermogen en betrouwbaarheid een keuze uit de aanbieders.Primair werkt Ledion Financieel Advies vanuit de binnen haar eigen gelederen aanwezige kennis en kunde. Voor bepaalde vakgebieden heeft zij ook samenwerkingsverbanden met een Accountant /Fiscalist, Estate-Planner/Vermogensbeheerder en een Advocatenkantoor.

Hoe wordt Ledion Financieel Advies beloond?
Wij bieden u een gratis en vrijblijvende oriënterend gesprek aan. Tijdens dit gesprek horen wij graag meer over uw wensen, behoeften en de vraagstukken die u bezighouden. Tijdens dit gesprek kunnen we u in hoofdlijnen informeren over ‘hoe wij tegen een bepaalde casus aankijken’. Indien u na dit gesprek gebruik wenst te maken van onze diensten, bepaalt u de wijze waarop u ons wilt belonen voor de te verrichten werkzaamheden.

Provisie
Indien u een product bij Ledion Financieel Advies afneemt, ontvangen wij van de betreffende verzekeringsmaatschappij of bank een vergoeding voor de door ons gemaakte kosten. Deze vergoeding ontvangen wij in de vorm van provisie.Wij zijn transparant en zullen u informeren over de te ontvangen provisie. Deze provisie is verwerkt in de kostenstructuur van het betreffende product. In bijna alle situaties is deze vergoeding toereikend voor de kosten die wij maken. Indien er extra kosten worden gemaakt, bijvoorbeeld omdat er aan u extra diensten worden geleverd, informeren wij u vooraf over de hoogte van de vergoeding.

Uurtarief/Abonnement
Indien u gebruik wenst maken van advies op basis van uurtarief ontvangt u een rekening van ons. Het tarief voor advies per uur bedraagt € 95,00 excl. btw. Het is ook mogelijk om een service abonnement af te sluiten voor de door u gewenst duur.

Inschrijvingen van Ledion Financieel Advies
Ledion is gebonden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
Ledion staat ingeschreven bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer: 12018298
Ledion staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 08145965
Ledion is aangesloten bij de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) onder nummer: 300.013215.