Vermogensopbouw
Vermogensbescherming
Niemand staat graag stil bij de mogelijkheid van overlijden. Zeker niet indien dat uzelf, een partner, een zakenpartner of andere dierbare familieleden betreft. Naast emotionele gevolgen zijn er ook vaak financiële gevolgen. In bijna alle gevallen gaat het inkomen of de verdiensten er fors op achteruit. Wanneer een sleutelfiguur binnen een onderneming wegvalt, wordt de onderneming vaak geconfronteerd met forse investeringen om dit verlies te compenseren. Deze kosten moeten gemaakt worden om de continuïteit en/of winstgevendheid van de onderneming te garanderen. De risico's van het wegvallen kunt u met een compagnonverzekering opvangen.

Een compagnonverzekering keert bij overlijden van een vennoot van een onderneming of maatschap een bedrag ineens uit aan de overlevende compagnon(s). De verzekering wordt gesloten door de vennoten op elkaars leven. De compagnon betaalt de premie voor de verzekering op het leven van de andere compagnon(s) en behoeft dan geen successierecht te betalen over de uitkering.

De achterblijvende compagnons verzekeren zich er zo van dat zij financieel in staat worden gesteld het aandeel van de overleden compagnon over te kunnen nemen. Dit is nodig om de continuïteit van de onderneming zeker te stellen zonder afhankelijk te zijn van derden (aandeelhouders of financiers). Een andere optie is om het kapitaal te gebruiken om een vervanger aan te trekken.
Op dat moment heeft de compagnonverzekering dezelfde functie als de Key-man verzekering.

 De compagnonverzekering biedt een gegarandeerd verzekerd kapitaal, optimaal af te stemmen op de persoonlijke situatie.  Verzekeren is al mogelijk vanaf € 25,- per maand,- of € 120,- per jaar.