Vermogensopbouw
Vermogensbescherming
Een gouden handdruk is de gangbare term voor een ontslagvergoeding. De opbouw bestaat uit een of enkele bruto jaarsalarissen (afhankelijk van het aantal dienstjaren), aangevuld met een bedrag dat partijen afspreken om imagoschade te compenseren en juridische procedures te vermijden.

Als u wordt ontslagen via een ontslagprocedurebij het kantongerecht of bij beëindiging met wederzijds goedvinden is er een redelijke kans dat u het bedrijf verlaat met een gouden handdruk. Ook kunt u een gouden handdruk ontvangen bij een collectief ontslag. Bij ontslag via het kantongerecht stelt de rechter de gouden handdruk vast. Dit doet hij door middel van de zogenaamde kantonrechtersformule.

Als onderhandelingen leiden tot een regeling, worden de afspraken vastgelegd in een beëindigingovereenkomst. Vervolgens wordt aan de rechter gevraagd om het arbeidscontract te ontbinden. In zo’n situatie is het verstandig op de hulp van een gespecialiseerde arbeidsrechtjurist of –advocaat in te roepen.