Vermogensopbouw
Vermogensbescherming
Een Kapitaalverzekering wordt voor veel doeleinden gebruikt. Een kapitaalverzekering of spaarverzekering wordt over het algemeen gebruikt voor het aflossen van een hypotheek, studie van de kinderen, eerder stoppen met werken, aflossing van schulden, pensioenopbouw …etc.

Een kapitaalverzekering eigen woning (KEW) wordt over het algemeen alleen gebruikt voor het aflossen van een hypotheek Er kan belastingvrij een flink bedrag gespaard worden.

Een kapitaalverzekering kan ook als aanvullend privé pensioen dienen als u geen jaarruimte heeft of als u voor uw 65e over het geldbedrag wilt beschikken.  De kapitaal van een kapitaalverzekering wordt belast in box 3. De betaalde premies zijn niet aftrekbaar en de uitkering is niet belast. Je maakt periodiek of eenmalig een bedrag over voor een kapitaalverzekering waarmee op je pensioendatum een lijfrentepolis aankoopt.

De afgelopen jaren zijn de regels omtrent de kapitaalverzekeringen flink aangescherpt. Daardoor is er een verschil ontstaan tussen polissen van voor 14 september 1999 en van daarna. Voor polissen van voor 1992 gelden weer andere regels.