Een Lijfrente is een aanvullend pensioen, of te wel een zelf opgebouwde privépensioen voorziening. Een lijfrentepolis als aanvulling op je pensioen dien je uiteraard privé af te sluiten. Je maakt periodiek of eenmalig een bedrag over voor een lijfrenteverzekering waarmee op je pensioendatum een lijfrentepolis aankoopt.

Deze lijfrentepolis keert periodiek een uitkering uit die je kunt gebruiken als aanvullend pensioen. Aangezien de Nederlandse overheid er voor wil zorgen dat alle Nederlanders een goed pensioen hebben, biedt de overheid fiscale voordelen bij het repareren van dit pensioentekort. De premies die je stort bij het opbouwen van de polis zijn namelijk fiscaal aftrekbaar (zolang er een jaarruimte is, de beschikbare jaarruimte dient jaarlijks berekend te worden).

Er wordt pas belasting geheven over de uit de lijfrente afkomstige periodieke bedragen. Omdat voor de meeste mensen na pensionering een lager belastingtarief geldt, levert dit in veel situaties een fiscaal voordeel op. Er zijn op dit moment 3 (pensioen gerelateerde) lijfrente vormen.

Overbruggingslijfrente, Tijdelijke oudedagslijfrente en Oudedagslijfrente.
Het is belangrijk dat je nagaat welke voorzieningen je al getroffen hebt en welke extra voorzieningen je verwacht nodig te hebben in de toekomst.

Een Kapitaalverzekering kan ook als aanvullend privé pensioen dienen als u geen jaarruimte heeft of als u voor Uw 65e over het geldbedrag wilt beschikken. De kapitaal van een kapitaalverzekering wordt belast in box 3. De betaalde premies zijn niet aftrekbaar en de uitkering is niet belast. Je maakt periodiek of eenmalig een bedrag over voor een kapitaalverzekering waarmee op je pensioendatum een lijfrentepolis aankoopt.