Vermogensopbouw
Vermogensbescherming
Pensioen is een uitkering die je ontvangt vanaf het moment dat je 65 jaar wordt. Dit heb je opgebouwd gedurende je werkzame leven. 'Pensioen' bestaat echter uit meer. Het is een verzamelnaam voor periodieke uitkeringen die het salaris vervangen bij ouderdom, overlijden en arbeidsongeschiktheid. Pensioen is dus een verzamelnaam voor ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen. Voor al deze onderdelen geldt dat de meeste Nederlandse werknemers pensioen kunnen ontvangen uit 3 bronnen: de overheid (AOW), de werkgever en eventuele privé pensioen. Het Nederlandse pensioenstelsel wordt daarom wel het '3 pijlerstelsel' genoemd.

Het mag duidelijk zijn dat het heel belangrijk is om te zorgen dat je pensioenopbouw goed is geregeld. Het komt maar al te vaak voor dat mensen hier niet voldoende aandacht aan besteden. Gevolg is meestal dat je op je oude dag blijft zitten met te weinig opgebouwd pensioen. Deze situatie is te voorkomen als je tijdig begint met het regelen van je pensioen. Met name veel vrouwen hebben helaas weinig of geen pensioen opgebouwd, wat in de toekomst bij leven of na overlijden van de partner grote financiële gevolgen kan hebben.

De helft van de tien grootste Nederlandse bedrijfstakpensioenfondsen had per eind november 2008 een dekkingsgraad die lag tussen de 85 en 95 procent in plaats van de wettelijke grens van 105 procent. De kredietcrisis kan grote gevolgen hebben voor pensioen dat is ondergebracht bij een pensioenfonds. Er dient rekening te worden gehouden met een stijging van de pensioenpremies. Een stijging van de pensioenpremies is een daling van het netto loon. Daarnaast dienen gepensioneerden er rekening mee te houden dat de pensioenen de komende tijd niet zullen worden aangepast aan de inflatie.

Als uw pensioen is ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij hoeft u zich geen zorgen te maken over de dekkingsgraad. Dit probleem speelt alleen bij pensioenfondsen. Ondanks de vaak negatieve berichtgeving over verzekeringsmaatschappijen, is pensioenopbouw bij een verzekeringsmaatschappij helemaal zo gek nog niet. U bepaalt zelf uw risicoprofiel en uw inleg. Opbouw is mogelijk in de vorm van lijfrente of kapitaalopbouw, garantie of belegging. Voor meer informatie, neem contact op met ons voor een vrijblijvend adviesgesprek.