Vermogensopbouw
Vermogensbescherming
U kunt er ook voor kiezen om een stamrecht BV op te richten. Het bedrag in de stamrecht BV dient men te beleggen of te investeren met als doel om rendement te maken. U kunt de stamrecht BV gebruiken als eigen bedrijf en de afkoopsom investeren in de ondernemingsactiviteiten. Dit is echter niet verplicht.

De werkgever stort de volledige schadeloosstelling in de stamrecht BV (dus zonder inhouding van loonbelasting en premies). De stamrecht BV heeft de plicht om ooit periodieke uitkeringen te doen. In die zin is de B.V. een eigen in Nederland erkende levensverzekeraar. Deze plicht moet ook vastgelegd worden in een aantal fiscale overeenkomsten. De stamrecht BV moet voldoen aan strenge fiscale voorwaarden en eisen van de belastingdienst.

Om een stamrecht BV op te richten moeten de nodige oprichtingsactiviteiten plaatsvinden, waarvoor men specialisten nodig heeft en brengt de oprichting oprichtingskosten met zich mee. Voor een stamrecht BV moet jaarlijks een jaarrekening en een vennootschapsbelastingaangifte ingediend worden. Dit moet door een gespecialiseerde accountant uitgevoerd worden.