Vermogensopbouw
Vermogensbescherming
Download >>     DVD Hypotheek
Download >>     DVD Vermogen Opbouwen
Download >>     DVD Risico Afdekken
Download >>     Klachtenprocedure


Met deze advieswijzer en dienstverleningsdocument bent u er zeker van dat de adviseur van Ledion Financieel Advies tijdens een adviesgesprek alles met u heeft behandeld wat belangrijk is. Ledion Financieel Advies voldoet hiermee aan de eisen die de Wet op het financieel toezicht (Wft) op dit gebied heeft gesteld.

Bij ons adviesproces handelen wij conform alle aspecten die bij een goed adviesproces behoren. Indien er tijdens het adviesproces klachten over onze dienstverlening ontstaan nemen wij dat serieus en lossen wij dat graag samen met u in goed overleg op. Vanuit onze interne klachtenprocedure kunnen wij nagaan hoe wij tot een oplossing kunnen komen. Mocht dat ondanks alle inspanningen onzerzijds niet tot uw tevredenheid lukken, dan heeft u de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan de Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Informatie over de Klachteninstituut kunt u vinden op de website. www.kifid.nl